Zájazd Sereď, Piešťany

Dňa 26.4.2016 sa poriada zájazd do Múzea holokaustu v Seredi. Odchod autobusu je o 08:00 hod. spred budovy Istropolis. Po prezretí múzea v Seredi sa bude pokračovať do Vojenského múzea v Piešťanoch. Cena je 5,-Euro na osobu.

Bližšie informácie u predsedu JUDr. Miroslava Ráca e-mail:miroslav.rac1@gmail.com, alebo u pani Emílie Beasedičovej e-mail:ebesedicova@gmail.com.

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.