Zájazd do B. Bystrice

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č.12
Bratislava – Záhorská Bystrica

Vážené členky a členovia ,

Podľa plánu činnosti na rok 2015 Výbor ZO a MO Asociácie policajtov vo výslužbe už tradične pristúpilo k organizácií prípravy celodenného zájazdu do Banskej Bystrice a Nemeckej
z príležitosti 70. výročia ukončenia 2. Svetovej vojny spojeného s návštevou Múzea SNP a Pamätníka v Nemeckej.

Zájazd plánujeme uskutočniť v sobotu 17. októbra 2015

S nasledovným návrhom programu :
07,30 hod. – odchod zo Záhorskej Bystrice
11,00 hod. – príchod do Nemeckej – uctenie si pamiatky obetí masových
Popráv z roku 1945
11,45 hod – odchod do Banskej Bystrice
12,15 hod. – príchod do Banskej Bystrice – prehliadka Múzea SNP + voľný
Program v meste
16.00 hod. – odchod z Banskej Bystrice
19.00 hod. – príchod do Záhorskej Bystrice

Cestovné náklady cca. 10,- Eur. + vstupné do múzea.

Záujem o účasť + úhradu prosím do 14.10.2015 do 18.00 hod. z dôvodu zaistenia dopravy ! ( môžu ísť aj členovia rodiny)

Úhradu na adresu: Miroslav Rác, Čsl. tankistov 196
Tel: 0905 466603

S úctou JUDr. Miroslav Rác
Predseda ZO- SZPB č. 12
Tešíme sa na Vašu účasť
Záhorská Bystrica 8.10.2015