Výročná členská schôdza 23.11.2016

Výbor SZPB z.o.č.12. Bratislava – Záhorská bystrica Vás pozýva na

výročnú členskú schôdzu

Ktorá sa koná 23.11.2016 o 16:00 hod. v priestoroch reštaurácie KORONA.

(Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici, MHD autobus č.37, zástavka Miestny úrad).