Výročná členská schôdza 2018

Výbor SZPB z.o.č.12. Bratislava – Záhorská bystrica Vás pozýva na

členskú schôdzu

Ktorá sa koná 14.12.2018 (v piatok) o 16:00 hod. na miestnom úrade Záhorská Bystrica.

(Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici, MHD autobus č.37, zástavka Miestny úrad).

JUDr. Miroslav Rác                                                                            Ing. Emília Besedičová
predseda                                                                                                    tajomníčka
0905 466 603                                                                                              0911 313 822