Vianočná dohoda

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave

P o z v á n k a

Pri príležitosti 74. výročia prijatia Vianočnej dohody, zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943

Oblastný výbor SZPB v Bratislave, Klub Nového slova a Ústav politických vied SAV

Vás pozývajú na

spomienkové stretnutie

19. decembra 2017 (utorok) o 10,00

pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave

(v blízkosti Modrého kostolíka)

Program :

Privítanie účastníkov

Položenie kytice k pamätnej tabuli

Po skončení pietneho aktu sa presunieme do zasadačky SZPB na Štúrovej ul. 8 na besedu

Osobnosti, ktoré pripravili Vianočnú dohodu

  • Plánovaný začiatok o 10,45
  • Živé noviny: Martin Krno a Vladimír Mikunda (šéfredaktor Bojovníka) s historikmi a politológmi
  • Občerstvenie