Výstava Nikdy nesmieme zabudnúť

Pozývame Vás

na výstavu Nikdy nesmieme
zabudnúť

 

V zasadačke Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej ul. 8 v Bratislave.

Výstava je prístupná od 28. septembra do 17. októbra 2O21 denne, v čase od 10:00 do 16:00 hod.

Kolektívne návštevy je vhodné dohodnúť v čase o 10.00 hod. a 14.00 hod.

 

Pozvánka na výstavu Stiahnuť

KLUB UMELCOV, SPISOVATEĽOV A HISTORIKOV
pri ÚR SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

PhDr. Ladislav Skrak, predseda

Štúrova ul. 2, 811 02 Bratislava

č. tel.: 02/62311564, mobil – 0908 773 693

e-mail: lacoskrak@gmail.comklubszpb@gmail.com