Vatra ZVRCHOVANOSTI

Presne v dni 69. výročia vypuknutia povstania Slovenského ľudu proti fašizmu sme si pripomenuli túto udalosť peknou akciou Na plácku v Záhorskej Bystrici.

Foto: LUCIA

Poznámka autora: Viac po dovolenke!