Vatra zvrchovanosti

75. výročie SNP a Deň Ústavy SR
Program

16:00 Príchod účastníkov na pietnu spomienku
   Položenie kytice k pamätníku obetí I. a II. svetovej vojny
   (nám. sv. Petra a Pavla)
   Položenie kytice k pamätníku SNP
17:00 Slávnosť na Plácku za účasti predstaviteľov mestskej
časti Záhorská Bystrica, členov SZPB, predstaviteľov ostatných
organizácií Miestneho odboru Matice slovenskej a členov
Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici.

- Zbor Matice slovenskej zaspieva štátnu hymnu SR
- Slávnostný príhovor predsedu ZOSZPB – JUDr. Miroslav Rác
- Slávnostný príhovor - starosta MČ BA ZB Ing. Jozef Krúpa
- Slávnostný príhovor predsedu Miestneho odboru Matice
 slovenskej – JUDr. Štefan Martinkovič
- Zapálenie Vatry zvrchovanosti
- Poďakovanie za účasť hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“
- Sprievodný program – Súbor „Bystričan“