Vatra zvrchovanosti

 trio

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

Miestny odbor Matice slovenskej Záhorská Bystrica

Vás srdečne pozývajú na

Vatru zvrchovanosti:

 Výročie Slovenského národného povstania

 Deň Ústavy SR

dňa 29. augusta 2016

 16:00 h. pietna spomieka pri pamätníku obetí I. a II. svetovej

vojny a pri pamätníku SNP

17:00 h. slávnostný program – areál na Plácku (koniec Tešedíkovej ulice)

v Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

Organizátori sa tešia na Vašu účasť !

Podujatie sa uskutoční za každého počasia.

Občerstvenie je zabezpečené.

Program

16:00 Príchod účastníkov na pietnu spomienku
Položenie kytice k pamätníku obetí I. a II. svetovej vojny – nám. sv. Petra a Pavla
Položenie kytice k pamätníku SNP

17:00 Slávnosť na Plácku za účasti predstaviteľov mestskej časti Záhorská Bystrica, členov SZPB, predstaviteľov ostatných organizácií Miestneho odboru Matice slovenskej a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici,
Zbor Matice slovenskej zaspieva štátnu hymnu SR
Slávnostný príhovor predsedu ZOSZPB – JUDr. Miroslav Rác
Slávnostný príhovor – starosta MČ BA ZB Ing. Jozef Krúpa
Slávnostný príhovor predsedu miestneho odboru Matice
Slovenskej – JUDr. Štefan Martinkovič
Zapálenie Vatry zvrchovanosti
Poďakovanie za účasť hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“
Sprievodný program – Súbor „Bystričan“