Posts Tagged “Vatra zvrchovanosti”

Vatra ZVRCHOVANOSTI

Presne v dni 69. výročia vypuknutia povstania Slovenského ľudu proti fašizmu sme si pripomenuli túto udalosť peknou akciou Na plácku v Záhorskej Bystrici. Foto: LUCIA Poznámka autora: Viac po dovolenke!

Read more »