Decembrová členská schôdza

Členská schôdza Všetkých čenov ZO SZPB č.12 srdečne pozývame na koncoročnú členskú schôdzu, ktorá sa koná v zasadačke MÚ Záhorská…