Posts Tagged “Pozvánaka”

Decembrová členská schôdza

Členská schôdza Všetkých čenov ZO SZPB č.12 srdečne pozývame na koncoročnú členskú schôdzu, ktorá sa koná v zasadačke MÚ Záhorská Bystrica. Schôdza sa koná 10.12.2015 o 16:00 hod.

Read more »