Posts Tagged “Plán práce”

Plán práce na rok 2015

Plán práce a činnosti ZO SZPB č.12 Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2015 1. Zasadnutie výboru : a) Krátke zhodnotenie činnosti za rok 2014 b) Finančné prostriedky – vyúčtovanie MČ – ZB c) Schválenie plánu práce a činnosti doplnenie r. 2015 T- 20.11.2014 o 14.00 hodín Spoločenský dom – Klub dôchodcov. 2. Členská schôdza. T- február 2015…

Read more »