Posts Tagged “oslobodenie Bratislavy”

74. výročie oslobodenia Bratislavy 4. apríla 2019

74. výročie oslobodenia Bratislavy 4. apríla 2019

  Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bratislava,primátor hlavného mesta SR Bratislavyavýbor našej základnej organizácie SZPB-BA12 v Záhorskej Bystrici   Vás srdečne pozývajú na   pietnu spomienku 74. výročia ukončenia bojov o hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, ktorá sa koná vo štvrtok 4. apríla 2019 o 15:00 hod. pri pomníku víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa…

Read more »

73. výročie oslobodenia hlavného mesta Slovenska

73. výročie oslobodenia hlavného mesta Slovenska

Dňa 4. apríla tohto roku si pripomíname 73. výročie oslobodenia hlavného mesta Slovenska od nemeckých fašistických okupantov. Pri tejto príležitosti Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku usporiada slávnostný akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Slavín v Bratislave, kde je pochovaných 6845 z celkového počtu 63 517 príslušníkov Červenej armády, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Slovenska a…

Read more »