72. výročie úmrtia Mirka Nešpora

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave a z.o.č.12 Bratislava Záhorská Bystrica

Vás POZÝVA na stretnutie pri príležitosti 72. výročia úmrtia hrdinu SNP Mirka Nešpora pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí dňa 16. 12. 2016 (piatok) o 10,30 hod.

Program : Pietny akt položenia kytíc Príhovor Ukončenie Ďakujeme za Vašu účasť

Katarína Frišová                                                                                     PhDr. Martin Krno


Poznámka: