Zájazd – Mathausen

Vážení predsedovia ZO, vážení členovia SZPB, dňa 6. mája 2018 (nedeľa) sa uskutoční spomienkový zájazd do Mathausenu Rakúsko,  zastávka v meste…