Posts Tagged “dlhoročný predseda”

Odišiel bojovník

Odišiel bojovník

V tichom žiali oznamujeme, že 2. júna 2016 nás vo veku 87 rokov navždy opustil náš spolubojovník a dlhoročný predseda ZO č.12  Emil Richter. Bol dlhoročným (viac ako 40 rokov) členom SZPB a neskôr predsedom základnej organizácie č.12. Aj v pokročilom veku sa zapájal do práce základnej organizácie aj ďalších spoločenských aktivít. Žil životom aktívneho, čestného,…

Read more »