Posts Tagged “74. výročie”

74. výročie oslobodenia Bratislavy 4. apríla 2019

74. výročie oslobodenia Bratislavy 4. apríla 2019

  Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bratislava,primátor hlavného mesta SR Bratislavyavýbor našej základnej organizácie SZPB-BA12 v Záhorskej Bystrici   Vás srdečne pozývajú na   pietnu spomienku 74. výročia ukončenia bojov o hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, ktorá sa koná vo štvrtok 4. apríla 2019 o 15:00 hod. pri pomníku víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa…

Read more »