74. výročie oslobodenia Bratislavy 4. apríla 2019

  Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bratislava,primátor hlavného mesta SR Bratislavyavýbor našej základnej organizácie SZPB-BA12 v Záhorskej Bystrici  …