Spomienkové stretnutie

Oblastný výbor SZPB a Klub Nového slova

Vás pozýva

na spomienkové stretnutie

pri príležitosti 105. výročia narodenia

Gustáva Husáka

a 75. výročia prijatia

Vianočnej dohody

Podujatie sa uskutoční

10. januára 2018 o 15,00 hod.

na cintoríne v mestskej časti

Bratislavy v Dúbravke

www.noveslovo.sk