Spomienka na Mirka Nešpora

Na bratislavskom cintoríne v slávičom údolí si aj naši členovia SZPB Bratislava uctili pamiatku Mirka Nešpora, Hrdinu SNP in memoriam.

mnespslu

Proti fašizmu bojoval ako vysokoškolský študent. Pre jeho aktívny antifašistický odboj bol 13. decembra 1944 zatknutý príslušníkmi Hlinkovej gardy. Po prevezení na ústredie štátnej bezpečnosti Mirka Nešpora v pivničnej cele popravili.

Mirko Nešpor (* 28. september 1924, Skalica – † 17. december 1944, Bratislava) bol slovenskývysokoškolák, antifašista. Študent Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave. Účastník Slovenského národného povstania.

Podľa oficiálnej správy väzeň Nešpor spáchal samovraždu a obesil sa. Odporuje tomu skutočnosť, že v čase smrti mal ruky pevne zviazané reťazou, ktorá sa mu zarezala hlboko do rúk. Tieto rany boli tak bolestivé, že ruky prakticky nemohol dať od seba.

Zdroj: KelovyVlastné dielo, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1829897