Spomienka 75. výročia udalostí pri MELKU

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Oblastný výbor Bratislavského kraja

Vás pozýva

na spomienku 75. výročia tragických

udalostí pri MELKU

ktorá sa bude konať

19. februára 2020 (streda) o 10,30

na cintoríne v Slávičom údolí

Program: 
Kladenie kvetov
Príhovor