Pozvánka:

Členská schôdza

Všetkých čenov ZO SZPB č.12 pozývame na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa koná v klube dôchodcov (MÚ Záhorská Bystrica – klub dôchodcov, Námestie rodiny).

Schôdza sa koná 20.8.2015 o 16:00 hod.