Pozvánka na výstavu

Partizánska brigáda Jana Žižku – Pola v Slovenskom národnom povstaní 1944 – 1945

od 13.marca do 30.mája 2017

v priestoroch Posádkového klubu Bratislava, Dulovo námestie 6

Partizánska brigáda Jana Žižku pôsobila v priebehu SNP hlavne
v oblasti Strážovských vrchov
(Trenčin – Bánovce nad Bebravou – Martin – Považská Bystrica).
Patrila k najväčším partizánskym zväzkom v SNP a bola dôkazom spoločného boja Čechov a Slovákov proti fašizmu. Výstava je výberom z expozície Múzea Partizánskej brigády na Jankovom vŕšku pri Uhrovci a tematicky je rozdelená na časti:
Protifašistický odboj a jeho pričiny 1939-1943,
Priprava SNP, Boje brigády počas SNP,
Zoznamy padlých a bojovníkov brigády,
Fašistické orgány a represálie.
Výstavba pamätníku na Jankovom vŕšku.

Výstava je otvorená pondelok  – piatok od 8,00 do 15,00 hod.
Mimo tento čas po telefonickom alebo e-mailovom dohovore.
Kontakt: stanislav.cap@mil.sk, mobil: 0903 820 717 vojenská klapka • 0960/317 460,462