Pozvánka

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave

VÁS  P O Z Ý V A

na stretnutie pri príležitosti 74. výročia úmrtia

hrdinu SNP Mirka Nešpora

pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí

dňa 18. 12. 2018 (utorok) o 10,00 hod.

Program :  Pietny akt položenia kytíc
Príhovor
Ukončenie

Katarína Frišová                                                                 PhDr. Martin Krno tajomníčka                                                                                   predseda

OblV SZPB Bratislava                                                        OblV SZPB Bratislava