69 výročie SNP

V tento deň si obyvatelia Slovenska pripomínajú 69. výročie začiatku SNP, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín, medzníkom, ku ktorému sa už vyše polstoročia vracia naša spoločnosť ako k žriedlu národnej identity, demokratickosti a spolupatričnosti k rodine európskych štátov. S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.


Program:

17:00 Príchod účastníkov na pietnu spomienku
Položenie kytice k pamätníku obetí 1. a 2. svetovej vojny (nám. sv. Petra a Pavla ).
Položenie kytice k pamätníku SNP (park sv. Petra a Pavla).

18:00 Oslava SNP „na plácku“ za účasti predstaviteľov mestskej časti Záhorská Bystrica,
členov SZPB, predstaviteľov ostatných organizácií miestneho odboru Matice Slovenskej a členov dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici.

18:15 Nástup vlajkonosičov a hymny Slovenskej Republiky.

18:20 Báseň „Mor ho!“ k SNP.

18:30 Otvorenie podujatia, privítanie prítomných občanov a hostí.

18:35 Príhovor starostu m.č. Z.B.

18:45 Vystúpenie člena SZPB k 69. výr. SNP

19:00 Zapálenie vatry

19:10 Vystúpenie predsedu miestneho odboru Matice Slovenskej Z.B.

Podujatie ukončíme hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.
Ukázať mapu