Pochod na malý Slavín

K pomníku dvoch červenoarmejcov padlých pri oslobodzovaní Bratislavy roku 1945

12. mája 2018 (sobota)

PROGRAM

11.00 – Položenie kvetov k pamätníku, príhovory

11. 30 – Ukážky Klubu vojenskej histórie Slovensko

12. 15 – Posedenie pri vatre, občerstvenie

Autobus bude pristavený na Peknej ceste – Krasňany pri obchodnom centre o 9,30 hod.