Plán práce

 

​​ SLOVENSKÝ ​​ ZVÄZ  ​​​​ PROTIFAŠISTICKÝCH ​​ BOJOVNÍKOV

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Základná organizácia č. 12

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 841 06 Bratislava 48, Československých tankistov 196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P l á n

 

činnosti Základnej organizácie č. 12

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

v Záhorskej Bystrici na rok 2022

---------------------------------------------------------------

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Schválený výborom ZO SZPB č. 12 22.apríla 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 2022

 

 

2

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 12 v Záhorskej Bystrici zameria svoju činnosť v roku 2022 na účasť na podujatiach a aktivitách k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam organizovaných Oblastným výborom SZPB Bratislavského kraja a SZPB.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Výborom ZO SZPB č. 12 zamerať svoju činnosť v týchto oblastiach:

 

 1) ​​ Rokovaniam Výboru ZO SZPB č. z účasťou revízora ZO SZPB č. 12

 

2) ​​ Členským schôdzam ZO SZPB č. 12

 

3) ​​ Príprave a uskutočňovaniu spomienkových osláv k výročiu SNP

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ a pamätným dňom v roku 2022. Prostredníctvom starostu

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Mi Ú v Záhorskej Bystrici a spoločenských organizácií v Záhorskej Bystrici

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ zabezpečovať účasť občanov a mladých ľudí na organizovaných podujatiach.

 

4) ​​ Starostlivosti o členskú základňu, jej rozširovaniu predovšetkým z rodín odbojárov

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ a mladých ľudí. Sústavnú pozornosť ​​ venovať evidencii členstva a plateniu

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ členských príspevkov.

 

5) ​​ K ďalšiemu upevňovaniu a rozširovaniu spolupráce s Miestnym úradom,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ politickými stranami a občianskymi združeniami a organizáciami

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ v okruhu pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 6)  ​​​​ Účasti na zájazdoch na miesta bojov SNP, 1. a 2. svetovej vojny organizovaných

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ OblV Bratislavského kraja.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 7)  ​​​​ Starostlivosti o pomník padlých občanov Záh. Bystrice v I. a II. svetovej vojne

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ a pomník SNP v Záh. Bystrici.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 8) ​​ Propagovaniu odberu dvojtýždenníka Bojovník a Ročenky odbojára.

 

Plán podujatí a aktivít k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam v roku 2022

organizovaných Oblastným výborom Bratislavského kraja

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Pietna spomienka na obete v Melku pri pamätníku V Slávičom údolí v Bratislave.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 17.februára 2022 v 10.00 hodín.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Pietna spomienka na obete koncentračného tábora – Petržalka.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : bude upresnené, miesto cintorín Petržalka, Leberfinger a vojenský bunke.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Oslavy 77. výročia oslobodenia hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 4. apríla 2022 v 11.00 hodín na Slavíne v Bratislave.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Náučný zájazd do Mathausenu a Melku.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 15. mája (nedeľa).

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Pietna spomienka k výročiu úmrtia M. R. Štefánika pri mohyle v Ivanke pri Dunaji, Eurovea Bratislava

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : máj 2022, dátum bude upresnený.

3.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Spomienkové oslavy výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny pri pamätníku na Slavíne.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 9. mája 2022 (pondelok), hodina bude upresnená.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Malý Slavín.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 12. máj 2022 (štvrtok), hodina bude upresnená.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Spomienka na Bulharských partizánov pri pamätníku na Vajanského nábreží.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : jún 2022, dátum a hodina bude upresnené.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Bojové ukážky pri Hrone, Starý Tekov a Kamenín.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 23. alebo 30. júl.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Oslavy výročia SNP v Bratislave na námestí SNP, B. Bystrici.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 27. – 29. augusta 2022

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 9. septembra 2022 (piatok).

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Po stopách Bratislavsko – brnianskej operácie na južnej Morave.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : október

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Koncentračný tábor Auschwitz.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : bude upresnené.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Pietna spomienka na obete I. svetovej vojny na vojenskom cintoríne v Petržalke.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : 11. novembra 2022 (piatok).

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Spomienka pri pamätníku na generálmajora in. mem. Ľ. Kukoreliho.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : november, deň a hodina bude upresnené.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Spomienkové stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora v Slávičom údolí.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : december 2022, deň a hodina bude upresnené.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Stretnutie na Gajovej ulici k Vianočnej dohode.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termín : december 2022, deň a hodina bude upresnené.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Cyklus prednášok a prechádzok venovaných histórií v Bratislave.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Termíny budú oznamované.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ČASOVÝ A OBSAHOVÝ PLÁN ROKOVANIA VÝBOROVÝCH SCHÔDZÍ

ZO SZPB č. 12

 

Schôdza výboru ZO SZPB č.12, 11. februára 2022 v 16.00 hodín.

 • Zahájenie a schválenie programu schôdze.

 • Správa o plnení uznesenia z ostatného rokovania výborovej schôdze a informácia z rokovania Oblastného výboru Bratislavského kraja.

 • Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2021 a návrh rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2022.

 • Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam v mesiaci február 2022.

 • Príprava členskej schôdze 11. marca 2022 (piatok) 16.00 hodín a osláv MDŽ.

 • Diskusia a rôzne.

 • Návrh a schválenie uznesenia z výborovej schôdze.

 

Schôdza výboru ZO SZPB č.12, 22. apríla 2022 v 17.00 hodín.

 • Zahájenie a schválenie programu schôdze.

 • Informácia o splnení uznesenia z ostatného rokovania výborovej a členskej schôdze.

 • Informácia z rokovania Oblastného výboru Bratislavského kraja a k Metodickým listom pre získavanie nových členov do SZPB.

 • Platenie členských príspevkov a opatrenia výboru pre neplatenie členských príspevkov.

 • Schválenie Návrhu plánu činnosti ZO SZPB č. 12 na rok 2022

 • Podujatia a aktivity k významným výročiam v mesiaci apríl – jún 2022.

 • Diskusia a rôzne.

 • Návrh a schválenie uznesenia z výborovej schôdze.

 • Ukončenie rokovania výborovej schôdze.

 

Schôdza výboru ZO SZPB č.12, 14. júla 2022 v 17.00 hodín.

 • Zahájenie a schválenie programu schôdze.

 • Informácia o splnení uznesenia z ostatného rokovania výborovej.

 • Informácia z rokovania Oblastného výboru Bratislavského kraja.

 • Informácia o hospodárení s finančnými prostriedkami za prvý polrok 2022 a návrh finančných prostriedkov na tretí štvrťrok 2022

 • Podujatia a aktivity k významným výročiam v tretom štvrťroku 2022

 • Diskusia a rôzne.

 • Príprava členskej schôdze v mesiaci august 2022 a osláv 78. výročia SNP v Záhorskej Bystrici.

 • Návrh a schválenie uznesenia z výborovej schôdze.

 • Ukončenie rokovania výborovej schôdze.

 

Schôdza výboru ZO SZPB č.12, 6. októbra 2022 v 17.00 hodín.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1.Zahájenie a schválenie programu.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2.Informácia o plnení uznesení z ostatného rokovania výborovej a členskej schôdze. a z

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ rokovania Oblastného výboru Bratislavského kraja.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 3.Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za tretí štvrťrok 2022 a návrh

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ rozpočtu finančných prostriedkov do konca roku 2022

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 5.Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam, udalostiam

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ a osobnostiam do konca roka 2022

 

5

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 6.Príprava výročnej schôdze ZO SZPB č.12 v mesiaci december 2022 a oslavy jubilantov za rok 20222

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 7.Rôzne.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 8.Návrh a schválenie uznesenia z rokovania výborovej schôdze

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 9.Zakončenie výborovej schôdze.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ V prípade potreby, predseda ZO zvolá mimoriadnu schôdzu výboru.

 

 

ČASOVÝ A OBSAHOVÝ PLÁN ROKOVANIA ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ

ZO SZPB č. 12

 

Členská schôdza ZO SZPB č. 12, ​​ 11. marca 2022 v 16,00 hodín.

 • Zahájenie a schválenie programu schôdze.

 • Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.

 • Správa o činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a informácia z rokovania Oblastného výboru Bratislavského kraja.

 • Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2021 a návrh rozpočtu finančných prostriedkov do konca roku 2022

 • Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam v prvom polroku 2022

 • Rôzne: - predaj členských známok na rok 2021 a 2022 (3 eura za známku) a ročeniek odbojára 2022 (2,50 eur)

 • Návrh a schválenie uznesenia z rokovania členskej schôdze.

 • Zakončenie členskej schôdze a oslava MDŽ

 

Členská schôdza ZO SZPB č. 12, v mesiaci august 2022 v 16,00 hodín.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1.Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2.Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 3. Informácia o činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 4. Informácia o prijatých uzneseniach z Oblastného výboru Bratislavského kraja a

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ÚV SZPB.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 5. Informácia o hospodárení s finančnými prostriedkami za prvý polrok 2022 a návrh

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ rozpočtu finančných prostriedkov na tretí štvrťrok 2022

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 6. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam, udalostiam

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ a osobnostiam v druhom polroku 202.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 7. Príprava osláv 78. výročia SNP v Záhorskej Bystrici.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 8. Rôzne.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 9. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania členskej schôdze.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 10. Zakončenie členskej schôdze.

 

Výročná schôdza ZO SZPB č. 12, v mesiaci december 2022 v 16.00 hodín.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1.Zahájenie overenie uznášania schopnosti výročnej schôdze a schválenie programu.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 3. Správa ​​ činnosti výboru.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 4. Správa o hospodárení z finančnými prostriedkami za štvrtý štvrťrok 2022 a návrh

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ rozpočtu finančných prostriedkov do konca roka 2022

6

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 5. Správa revízora účtov.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 6. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam, udalostiam

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ a osobnostiam do konca roka 2022

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 8. Rôzne

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 9. Voľba a doplnenie výboru ZO SZPB č. 12

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 10. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania výročnej členskej schôdze.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 11. Zakončenie výročnej schôdze a oslava jubilantov v roku 2022

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Podľa potreby, výbor ZO zvolá mimoriadnu členskú schôdzu.