Plán práce na rok 2015

Plán práce a činnosti ZO SZPB č.12 Bratislava – Záhorská Bystrica
na rok 2015

1. Zasadnutie výboru :
a) Krátke zhodnotenie činnosti za rok 2014
b) Finančné prostriedky – vyúčtovanie MČ – ZB
c) Schválenie plánu práce a činnosti doplnenie r. 2015
T- 20.11.2014 o 14.00 hodín Spoločenský dom – Klub dôchodcov.

2. Členská schôdza.
T- február 2015

3. Účasť na pietnej spomienke na obete v Melku a fašistických koncentračných táborov
pri pamätníku v Slavičom údolí v Bratislave.
T – 19 február 2015 o 10.00 hodín (štvrtok).

4. Spomienka na Bulharských partizánov Bratislava – Vajanského nábrežie.
T – 3 júna 2015 (streda).

5. Oslava 70. výročia oslobodenia Bratislavy a jej okolia.
T – 4 apríla 2015 o 15.00 hodín Bratislava hl. Mesto a o 18.00 hodín pri miestnom
pamätníku v Záhorskej Bystrici, dátum bude upresnený.

6. Pietna spomienka k 96. výročiu tragického zahynutia generála M. R. Štefánika pri Mohyle v Ivanke pri Dunaji. Zájazd Bradlo ?
T – máj 2015

7. Oslavy 70. Výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny v Európe.
T – 9.5.2015 na Slavíne a o 18.00 hodín v MČ Záhorská Bystrica, organizuje „MO“
-pietna spomienka na občana Záhorskej Bystrice generála Antona PRVONIČA

8. Zvolanie riadnej členskej schôdze.
T – jún 2015 o 16.00 hodín

9. Oslavy 71. výročia SNP v Bratislave o 10.00 hodín,
v Záhorskej Bystrici o 15.00 hodine za účasti MÚ ZB, poslanecký zbor MČ ZB,
ZO SZPB a MO MS
T – 29.8.2015 od 15.00 do 20.00 hodín.

10. Pietna spomienka obetiam prvej a druhej svetovej vojny na Vojenskom cintoríne v Petržalke.
T – bude upresnený (predbežne 11.11.2015 o 11.00 hodín).

11. Tematické zájazdy podľa upresnenia a požiadaviek.
T – september – december

12. Členská schôdza – stretnutie jubilantov ZO
T – 30 september

13. Zájazd na Duklu (organizuje Oblastný výbor).
T – bude upresnený

14. Pietna spomienka na Mirka Nešpora (organizuje Oblastný výbor)
T – 24.11.2014 o 10.00 hodín, v roku 2015 termín bude upresnený

15. Členská schôdza.
T – november

Plán práce a činnosti ZO SZPB č. 12 na rok 2015 bol schválený na Výročnej členskej schôdzi v Bratislave 20.11.2014