Pietny akt – POZVÁNKA

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA
a
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
dovoľujú si Vás pozvať na pietny akt pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorý sa  uskutoční 11. novembra 2017 o 10.00 h na Vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany

dovoľujú si Vás pozvať na pietny akt pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorý sa  uskutoční 11. novembra 2017 o 10.00 h na Vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany

Program
. Trubač
. Položenie vencov a kytíc k centrálnemu krížu
. Hymna
. Otvorenie pietneho aktu
. Modlitba
. Príhovory
. Trubač
. Ukončenie pietneho aktu
. Symbolické položenie červených makov na hroby vojakov