Pietny akt 77. výročie víťazstva nad fašizmom

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Oblastný výbor Bratislavského kraja

Dovoľujeme si Vás pozvať na pietny akt
pri príležitosti 77. výročia dňa víťazstva nad fašizmom
9. mája o 11. hod. pri pamätníku na Slavíne v Bratislave.

PhDr. Martin Krno v. r.
predseda OblV SZPB

Autobus na Slavín bude pristavený na námestí SNP o 10:15, alebo MHD č.147 od zástavky Zochová premáva každých 25 a 55 min