Pietna spomienka na obete koncentračného tábora v Petržalke

Pietna spomienka na obete koncentračného tábora v Petržalke bude v nedeľu 29.3. od 9,30 do cca 11,00 hod priamo na mieste na petržalskom civilnom cintoríne. Hlavným organizátorom je rakúske : Zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz,www.nachkriegsjustiz.at <http://www.nachkriegsjustiz.at/> , za účasti hostí z Viedne aj za účasti veľvyslanectiev a samosprávy mesta Bratislavy.
Bratislavská-petržalská časť spomienky je v spolupráci s Petržalským okrášľovacím spolkom.

Pozývame, príďte položiť venček či zapáliť sviečku (Pe tržalský okrášľovací spolok dohodol aj túto formu piety a spomienky, hoci ide o židovské hroby), alebo aspoň podľa zvyku našich starších bratov položiť spomienkový kamienok.

Masový hrob v Petržalke je tretí najväčší na Slovensku po Nemeckej a Kremničke, leží v ňom 497 obetí, všetko židovských obč anov Maďarska. Zahynuli vyčerpaním, na choroby,zamrznutím, pochovaním za živa, zastrelením od cca začiatku decembra 1944 do konca marca 1945, posledných asi 80 obetí zahynulo v posledný deň, na Zelený štvrtok a vo Veľký piatok roku 1945, keď bol láger evakuovaný a jeho väzňov vyhnali na záverečný pochod smrti smer Mathausen.Ďakujeme mestskej spoločnosti Marianum za prípravu pietneho miesta.

Celý príbeh tragédie petržalského koncentračného tábora si môžete prečítať na www.petrzalcan.sk

Program :

– od 9,30 prehliadka pamätného miesta

– od 10,15 spomienková akcia za účasti :


J.E. Helfried Carl (veľvyslanec Rakúska )
J.E. Alexander Ben-Zvi (veľvyslanec Izraela)
p. Egon Gál (predseda ŽNO Bratislava , Dokumentačné stredisko holocaustu )
mesto Bratislava bude zastupovať viceprim&aacu te;torka p.Iveta Plšeková s doprovodom

Hudobné vystúpenie: Sigrid Massenbauer (harfa) a Naama Isabelle Fassbinder

– od 11,00 Návšteva miesta bývalého lágra, sprevádza Claudia Kuretsidis-Haider (Austrian Research Center for Post-War Trials)

potom individuálny presun do Wolfsthalu (odporúčame použiť osobné autá, prevoz nie je organizovaný)

– 12.45 Spomienková akcia vo Wolfsthali, pri pamätníku obetí pochodu smrti z Petržalky do Deutsch-Altenburgu

– 13,00 – 15.30 Workshop v budove Základnej školy Wolfsthal Hudobný doprovod zbor „Donaustimmen“ . Úvodný príhovor : Wolfgang Sobotka (člen krajinskej vlády Dolné Rakúsko)

Jednotlivé prezentácie workshopu budú v nemeckom jazyku, preto ich uvádzame bez prekladu :
– Eleonore Lappin-Eppel (Austrian Academy of Sciences) Das Lager Engerau im Kontext des Südostwallbaus
– Claudia Kuretsidis-Haider (FStN): Der „Todesmarsch“ der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter von Engerau nach Bad Deutsch-Altenburg
– Maroš Borský (Slovak Jewish Heritage Center in Bratislava): Die Ausstellung zum Lager Engerau im Jüdischen Museum Bratislava

Záverečné slovo: Gerhard Schödinger (starosta Wolfsth al-u)

Individuálny presun do Bad Deutsch-Altenburg-u

– 16,00 Spomienkové stretnutie na cintoríne v Bad Deutsch-Altenburg-u

Záver spomienkového dňa

Ďakujem za spoluprácu
Ernest Húska

Koncom roka 1944 zriadili v Petržalke provizórny koncentračný tábor. Transportovali sem z Budapešti a väznili tu okolo 1 600 zajatcov prevažne Židov z Maďarska, ale aj Poliakov, Ukrajincov, Talianov a Juhoslovanov. „Ubytovali“ ich v skladoch, prístenkoch a búdach okolo železničnej stanice a využívali ich na opevňovacie práce. Postup Červenej armády vyvolal rozkaz na evakuáciu Petržalky vrátane koncentračného tábora. Väzňov neschopných presunu na mieste zastrelili. Dňa 29. marca 1945 okolo polnoci začal pochod smrti do Hainburgu a následne transport na lodiach po Dunaji do Mauthausenu.