70 výročie SNP

Oslava SNP na Plácku za účasti predstaviteľov Mestskej časti Záhorská Bystrica, členov SZPB, Miestneho odboru Matice slovenskej, členov Dobrovoľného hasičského…

69 výročie SNP

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vás srdečne pozýva na Vatru zvrchovanosti k 69. výročiu SNP dňa 29. augusta 2013…