Oznam:

Smútočný oznam
31.5.2015 nás vo veku 93 rokov navždy opustil Ing. Miroslav Babiak.
Bol dlhoročným členom (46r.) SZPB. V základnej organizácii č.12 Bratislava bol viac ako 30 rokov jej tajomníkom a 10 rokov vo funkcii predsedu. Za aktívne pôsobenie v ZO získal ocenenia priameho účastníka SNP.
Rad SNP II. stupňa, medailu za zásluhy I. stupňa, „Za chrabrosť“, pamätnú medailu 60. výročia SNP a čestné uznanie. Ďalej mu bola udelená medaila M.R. Štefánika II. a I. stupňa. Pamätná plaketa MO -SR k 60 výročiu oslobodenia, „Čestné uznanie“ za účasť v boji proti fašizmu a za prácu v ZO.

Miroslav Babiak sa aj v pokročilom veku zapájal do práce základnej organizácie. Žil príkladným životom čestného, skromného a pracovitého človeka. Propagoval odkazy SNP, nabádal aby sa nezabúdalo na tradície boja za slobodu, aby sme stále šírili odkazy protifašistického odboja a viedli k úcte a vďačnosti aj svoju mladú generáciu.
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s pánom Miroslavom Babiakom bude 5.6.2015 (piatok) o 12:30 v Bratislavskom krematóriu.