Zasadačka Miestneho Úradu Záhorská Bystrica

Miesto stretávania: