Kontakt

Základná organizácia Slovenského Zväzu Protifašistických Bojovníkov z.o. číslo 12 v BRATISLAVE

Členovia výboru od 20.11.2014:

predseda       Miroslav RÁC, JUDr.
podpredseda    Boris BOD, Ing.
tajomníčka        Emília BESEDIČOVÁ, Ing.
pokladník          Anton MAROŠ
revízor              Ján HLAVENKA, Ing.
člen výboru      Miroslav RICHTER

Kontaktná adresa: web@szpb-ba12.sk