Nebudeme mlčať!

Vyše tridsať účastníkov rokovania Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov konajúce sa v Bratislave 4. mája 2023 podpísalo nasledujúce vyhlásenie:

Protestujeme proti absurdnému nariadeniu Ministerstva vnútra SR o priebehu konania pietnych aktov venovaných 78. výročiu Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny v Európe formou tzv. tichého vzdania úcty padlým osloboditeľom našej vlasti – vojakom Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády.

Protestné vyhlásenie okrem iných podpísal priamy účastník Slovenského národného povstania Karol Kuna, preživší holokaust Ivan Pasternak, tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer, podpredsedovia rady Jozef Ťažký, Jaroslav Bulko a Norbert Lacko, ďalší členovia jej predsedníctva Ján Pacek a Martin Krno, člen ÚR SZPB Peter Weiss a iní.

Zástupcovia SZPB z Bratislavy, Košíc, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Galanty, Starej Ľubovne a ďalších miest potvrdili, že napriek nezmyselnému nariadeniu ministra vnútra Romana Mikulca usporiadajú dôstojné oslavy štátneho sviatka Slovenskej republiky ozvučené, so slovenskou hymnou, s príhovormi a kultúrnym programom tak, ako je to bežné v každej civilnej krajine.

Prevzaté z https://www.szpb.sk