Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi

POZVÁNKA

Sprístupnenie novej časti Stálej expozície Slovenského národného múzea –

Múzea židovskej kultúry – Múzea holokaustu v Seredi

Pozývame Vás

na slávnostné sprístupnenie novej časti Stálej expozície SNM – MŽK – Múzea holokaustu v Seredi – v budove barak č. 4, ktoré sa uskutoční za účasti ministra kultúry SR Mareka Maďariča

16. júna 2016 (štvrtok) o 10:30 hod.
v priestoroch múzea na Kasárenskej ulici 1005 v Seredi.

 

Expozícia v priestoroch baraku č. 4 zobrazuje koncentračné a vyhladzovacie tábory, do ktorých smerovali väznení Židia zo Slovenska, priebeh deportácií a tragické osudy zavraždených s ukážkou autentických artefaktov. Výstava zároveň slúži ako pamätník všetkým obetiam holokaustu z nášho územia a samostatná časť vzdáva úctu tým, ktorí počas vojny slovenským Židom pomáhali a boli ocenení titulom Spravodlivý medzi národmi. Nová časť expozície bude od okamihu slávnostného sprístupnenia ministrom kultúry otvorená pre verejnosť 5 dní v týždni od nedele do štvrtka medzi 9.00 a 16.00 hodinou.

Pavol Mešťan riaditeľ