Možnosti rekreácie pre členov SZPB

Informujeme o možnosti rekreácie pre členov SZPB podľa Zmluvy o spolupráci medzi HOREZZA, a. s. a SZPB.
V hoteloch granit Piešťany, granit SMREKOVICA a granit Tatranské zruby je možné dohodnúť si rekreáciu so zľavami na základe hore uvedenej zmluvy a jej dodatkov (kópiu je možné obdržať e-mailom na vyžiadanie).
Ceny ubytovania v uvedených hoteloch bez zliav sú uvedené na webovej stránke www.horezza.sk .

One thought on “Možnosti rekreácie pre členov SZPB

  1. Výška poskytnutých zľav je uvedená v zmluve o spolupráci Horezzou a SZPB v článku II. a) 25% zľava na služby v mesiacoch február, marec, jún, júl, august, september, október, november a december.
    b) 50% zľava na služby v mesiacoch január, apríl a máj s výnimkou obdobia veľkonočných sviatkov.
    Ceny služieb sú uvedené v cenách, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke http://www.horezza.sk
    Osoba oprávnená na poskytnutie zľavy je člen držiteľom členského preukazu SZPB , ktorý je povinný predložiť poskytovateľovi pri poskytovaní zľav a má zaplatené členské príspevky v členskom preukaze na príslušný rok. Poskytovateľ má právo pri poskytovaní zliav žiadať od oprávnenej osoby s členským preukazom aj preukaz totožnosti. V prípade nepredloženia požadovaných dokladov si vyhradzuje právo zľavu neposkytnúť. Zľava sa vzťahuje na oprávnenú osobu a jednu ďalšiu osobu. K tomu je potrebné si prečítať aj zmluvu uvedenú v prílohe. Termín je v ktorom hoteli je potrebné si zabezpečiť telefonický alebo cez internet a platiť pri nástupe podľa dohodnutého termínu.
    S pozdravom Anton MAROŠ 

Pridaj komentár