Mirko Nešpor – stretnutie

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave

VÁS  P O Z Ý V A

na stretnutie pri príležitosti 73. výročia úmrtia

hrdinu SNP Mirka Nešpora

pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí

dňa 14. 12. 2017 (štvrtok) o 10,30 hod.