Korona vírus – oznam

na základe rozhodnutia predsedu SZPB Pavla Sečkára, aj rozhodnutia Oblastného výboru SZPB Bratislava a na základe zdravého rozumu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniam štátu v dôsledku šírenia koronavírusu aj v našej organizácii sa zavádzajú mimoriadne opatrenia.
 
 

Tak ako všetci ostatní pracovníci, tak aj naša tajomníčka Katarína Frišová až do 31. marca 2020 bude pracovať z domu.

Nástup do práce v kancelárii sa predbežne plánuje na 1. apríl v závislosti od vývoja situácie nákazy na Slovensku. V priebehu nasledujúcich týždňov sa uvidí, či sa toto opatrenie ukončí, alebo predĺži. V tom čase bude pani Frišová všetky pracovné záležitosti, pokiaľ to bude možné, vybavovať telefonicky alebo mailom z domu.

Rozhodne žiadame základné organizácie a ich výbory, aby nevykonávali nijaké schôdze, zasadnutia ani hromadné stretnutia členov. A to ani v exteriéroch!

Treba zrušiť všetky plánované akcie, prípadne ich presunúť na neskôr, pokiaľ to situácia v štáte umožní. Aj Oblastný výbor ruší svoje zasadania a ďalšie plánované podujatia. Osobne ma mrzí, že je ohrozené konanie vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl.

Žiaľ, zatiaľ sa zdá dosť pravdepodobné, že sa oslavy 75. výročia oslobodenia Bratislavy a ostatných miest a obcí v našej oblasti neuskutočnia. Iste by sme boli veľmi radi, keby sme sa mohli stretnúť 8. či 9. mája v Liptovskom Mikuláši, resp. na Slavíne, ale to je všetko zatiaľ vo hviezdach. V každom prípade by sme si to neskôr vynahradili!

Dobre viete, že všetky opatrenia, ktoré prijala Pellegriniho vláda a Ústredný krízový štáb, sa nás týkajú dvojnásobne. V podstate všetci starší ľudia, nielen tí, čo majú vážnejšie zdravotné problémy, patria v rámci hrozby ochorenia COVID-19 do rizikovej skupiny. Preto Vás vyzývame, aby ste pozorne sledovali všetky správy týkajúce sa vývoja epidemickej situácie na Slovensku a v Európe a disciplinovane sa správali podľa doporučení, resp, príkazov vlády a ostatných orgánov verejnej správy.

Napriek všetkému iste ostávame optimisti, ale súčasne sme trpezliví realisti. Veríme, že sa pandémia čím skôr pominie a opäť sa budeme môcť spolu stretávať na našich podujatiach. Dáme Vám o nich načas vedieť.

So srdečným pozdravom a so želaním pevného zdravia, rozvahy a optimizmus

ostáva

Martin Krno,

predseda OblV SZPB Bratislava, v.r.

Pridaj komentár