Koniec roka 2021

OZNAM

Výbor SZPB z.o.č.12 Záhorská Bystrica oznamuje svojim členom,

že vzhľadom na momentálnu situáciu s možným ochorením na Covid 19

sa koncoročná schôdza odkladá do roku 2022. O bližšom termíne vás budeme včas informovať.

JUDr. Miroslav Rác
predseda z.o. č.12

Koronavírus priniesol do našej spoločnosti doteraz nevídané zmeny. Rok 2021 bol a ešte chvíľu zrejme bude nesmierne ťažký pre viacerých z nás. Pandémia nám ukázala aké dôležité je nesústreďovať sa len na seba, ale brať ohľad na iných a pomáhať si navzájom. Ukázala nám dôležitosť ľudskej dôstojnosti, spolupráce a solidarity. O tieto hodnoty by sme sa mali opierať, keď sa budeme zamýšľať nad tým, ako budeme ďalej žiť.

Prajeme vám, aby ste sa čo najdlhšie tešili z prítomnosti svojich blízkych, rodiny a priateľov. Nech je každý deň štedrým v celom roku. Štedrý na priateľstvá a spoločné stretnutia. Štedrý na radosť, pokoj a ľudské šťastie. Štedrý na dotyk vzájomnosti a spolupatričnosti.

Prajeme Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2022.

 

       JUDr. Miroslav Rác

       predseda

       a ostatní členovia výboru z.o. č.12