Kladenie vencov – Pomník Bulharských partizánov

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike

pri príležitosti

DŇA CHRISTA BOTEVA

A PADLÝCH ZA SLOBODU A NEZÁVISLOSŤ

Vás pozýva na

pietny akt kladenia vencov

pred Pomníkom bulharských občanov,

ktorí položili svoje životy za slobodu Slovenska

dňa 1.júna 2018 o 10.30 h., Vajanského nábrežie v Bratislave

RSVP: Tel.: (02) 544 15 308
Fax.: (02) 544 12 408
E-mail: bulharskoet@stonline.sk