Kladenie vencov – Pomník Bulharských občanov

pozv_bulh