Odišiel bojovník

Emil RichterV tichom žiali oznamujeme, že 2. júna 2016 nás vo veku 87 rokov navždy opustil náš spolubojovník a dlhoročný predseda ZO č.12  Emil Richter.
Bol dlhoročným (viac ako 40 rokov) členom SZPB a neskôr predsedom základnej organizácie č.12.

Aj v pokročilom veku sa zapájal do práce základnej organizácie aj ďalších spoločenských aktivít. Žil životom aktívneho, čestného, skromného a pracovitého človeka. Propagoval odkazy SNP. Nabádal aby sa nezabúdalo na tradície boja za slobodu, aby sme stále šírili odkazy protifašistického odboja a viedli k úcte a vďačnosti aj svoju mladú generáciu.

    Česť jeho pamiatke!

Pamätaj živý, na obete boja,
na utrpenie padlých pomysli,
ako šli do ohňa a dopríboja,
za tvoje sny a tvoje pomysly.

Ján Kostra

Posledná rozlúčka s pánom Emilom Richterom bude 8.6.2016 (streda) o 14:00 v kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici a na miestnom cintoríne.

Pridaj komentár