Prihláška za člena SZPB

Záujemcovia o členstvo v našej ZO si môžu stiahnuť prihlášku za člena SZPB
na tomto linku SZPB_Prihlaska.pdf a odovzdať ju predsedovi.

Kontakt JUDr. Miroslav Rác
postup prosím dohodnúť e-mailom: miroslav.rac1@gmail.com