Členská schôdza

Schôdza sa odkladá!
Termín bude včas oznámený.

Všetkých čenov ZO SZPB č.12 pozývame na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa koná v klube dôchodcov (spoločenký dom MÚ Záhorská Bystrica, Námestie rodiny).

Termín: 2.4.2015 o 16:00 hod.