Členská schôdza (prvá v roku 2017)

Výbor SZPB z.o.č.12. Bratislava – Záhorská bystrica Vás pozýva na

členskú schôdzu

Ktorá sa koná 10.03.2016 (v piatok) o 16:00 hod. v priestoroch zasadačky MÚ Záhorská Bystrica.

(Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici, MHD autobus č.37, zástavka Miestny úrad).

JUDr. Miroslav Rác                                                                               Ing. Emília Besedičová
predseda                                                                                                      tajomníčka
0905 466 603                                                                                           0911 313 822