Členská schôdza august 2017

Výbor SZPB z.o.č.12. Bratislava – Záhorská bystrica Vás pozýva na

členskú schôdzu

Ktorá sa koná 16.08.2016 (v stredu) o 17:00 hod. na miestnom úrade Záhorská Bystrica.

(Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici, MHD autobus č.37, zástavka Miestny úrad).

JUDr. Miroslav Rác                                                                                     Ing. Emília Besedičová
predseda                                                                                                       tajomníčka
0905 466 603                                                                                              0911 313 822