Výročná členská schôdza 2017

Srdečne vás pozývame na výročnú, hodnotiacu členskú schôdzu

ZO SZPB č.12, ktorá sa uskutoční dňa 14.12.2017 o 16,00 hod

v priestoroch MÚ v Záhorskej Bystrici.

Schôdza bude spojená s oslavou jubilantov jún-december 2017

(Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici, MHD autobus č.37, zástavka Miestny úrad).

 

 

Prípadné otázky a oznámenia smerujte na:
Ing.Emília Besedičová
tajomníčka ZO SZPB č.12