Riadna členská schôdza

POZVÁNKA

Všetkých čenov ZO SZPB č.12 pozývame na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa koná v klube dôchodcov (nad kostolom pri soche sv. Floriána).

Zároveň si za účasti verejnosti pripomenieme
70. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom.

Program:
– Príhovor starostu MČ a predsedu SZPB
– Hymna SR
– Spomienka na 2. svetovú vojnu (príhovor E. Richter)
– SZ Bystričan
– Posedenie s občerstvením

Termín: 15.5.2015 o 17:00 hod.

LudovyDomMapa
Ľudový dom Záhorská Bystrica