Členská schôdza 18.8.2016

Výbor SZPB z.o.č.12. Bratislava – Záhorská bystrica Vás pozýva na

členskú schôdzu

Ktorá sa koná 18.8.2016 o 16:00 hod. v zasadačke MÚ